Kayıtlar

6.Sınıf Dosya Yönetimi

Resim
ÜNİTE ADI: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.3. Dosya Yönetimi

KAZANIMLAR BT.6.1.3.1. Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini tanımlar.
pdf, mp3, mp4, gif, jpeg, odt gibi farklı dosya türleri ile çalışmalar yapılır. Elektronik ortamdaki
dosyaları farklı biçimlere dönüştürmeleri sağlanır.
BT.6.1.3.2. Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.
BT.6.1.3.3. Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
Haricî disk, bulut bilişim yaklaşımlarından örnekler verilir.
BT.6.1.3.4. Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.
BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir.
Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma ortamının özelleştirilmesi vurgulanır.

6.Sınıf Dosya Yönetimi Sunumunu indirmek için TIKLAYINIZ

6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri Sunusunun İçindekiler Kısmı
Dosya Nedir?Dosya YapısıDosya Türleri ve UzantılarıKlasör Nedir?Klasör Adlandırma KurallarıTarayıcıBulut TeknolojisiKlasör OluşturmaKlasörü Ye…

ETİK ve GÜVENLİK ÜNİTESİ SUNUMU

Resim
ÜNİTE ADI: ETİK ve GÜVENLİK
BT.5.2 Etik ve Güvenlik


KAZANIMLAR BT.5.2.1. Etik Değerler
BT.5.2.1.1. Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini
açıklar.
Bilgisayar laboratuvarı, İnternet ve bilişim teknolojilerinin kullanım süreçlerinde kurallara uygun
davranılması gerektiği vurgulanır.
BT.5.2.1.3. Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.
BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
Etik kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılacak durumlara yönelik örnekler üzerinde durularak
adil kullanım ilkelerinden bahsedilir.
BT.5.2.2. Dijital Vatandaşlık
BT.5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.
E-devlet, e-randevu, e-bankacılık, e-okul gibi uygulamaların incelenmesi sağlanır.
BT.5.2.2.2. Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder.
Çevrim içi ortamlarda dürüst olma ve sahte k…

6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri

Resim
ÜNİTE ADI: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.2. Bilgisayar Sistemleri

KAZANIMLAR BT.6.1.2.1. İşletim sistemi kavramını açıklar. BT.6.1.2.2. İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar. Kullanıcı arayüzü, dosya yönetim sistemi, çekirdek kavramlarına ayrıntıya girilmeden yer verilir. BT.6.1.2.3. Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır. Verimlilik, uyumluluk, açık kaynak kodlu yazılım gibi özellikler üzerinde durulur.
6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri Sunumunu indirmek için TIKLAYINIZ

6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri Sunusunun İçindekiler Kısmı
İşletim Sistemi Nedir?İşletim Sistemi Çeşitleriİşletim Sistemi Görevleriİşletim Sistemi BileşenleriAçık Kaynaklı ile Windows İşletim Sİstemleri Arasındaki Farklar

6.Sınıf Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi

Resim
ÜNİTE ADI: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi


KAZANIMLAR BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
Çağımızın teknolojik yeniliklerinden bahsedilir.
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
Robot hareketi, konuşma, dili kullanma ve nesnelerin birbirleriyle olan bağlantılarına değinilir.
BT.6.1.1.3. Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.
a) Teknoloji bağımlılığının sağlık ve zaman kaybına yol açabileceği vurgulanır.
b) Aile ve sosyal çevreye ayrılan zamanın sanal ortam etkinliklerine ayrılan zamandan daha değerli
olduğu vurgulanır.
c) Teknolojiyi kullanırken zamanını etkili bir şekilde yönetme üzerinde durulur.
BT. 6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır.
Bilişim teknolojileri kullanılarak kültürler arası etkileşim olabileceği gibi kültürel bozulmaların da
olabileceği ifade e…

Dosya Yönetimi

Resim
ÜNİTE ADI: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.5.1.3. Dosya Yönetimi


KAZANIMLAR BT.5.1.3.1. Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.
BT.5.1.3.2. Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.
Dosya ve klasör oluşturma, kopyalama, silme, geri alma, taşıma, arama gibi işlemler üzerinde
durulur.
Dosya Yönetimi Sunumunu indirmek için TIKLAYINIZ

Dosya Yönetimi Sunusunun İçindekiler Kısmı

Dosya Nedir?Dosya YapısıDosya AdıDosya UzantısıDosya Türleri ve UzantılarıKlasör NedirAlt KlasörlerKlasörlerin ÖzellikleriKlasör Adlandırma KurallarıKlasör Nasıl Oluşturulur?Klasör Yeniden AdlandırmaKlasör Kopyalama,Silme ve Arama