Kayıtlar

İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ SUNUMU

Resim
ÜNİTE ADI: İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
BT.5.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ

KAZANIMLAR BT.5.3.1. Bilgisayar Ağları
BT.5.3.1.1. Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
BT.5.3.1.2. Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.
LAN, WAN, WLAN ve bulut gibi kavramlar üzerinde durularak ağlar özelliklerine göre karşılaştırılır.
BT.5.3.1.3. Bilgisayar ağlarında kullanılan bağlanma teknolojilerini listeler.
Modem, kablosuz ağ gibi farklı teknolojiler ağ türleriyle ilişkilendirilerek açıklanır.
BT.5.3.2. Araştırma
BT.5.3.2.1. İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar.
BT.5.3.2.2. Web tarayıcısı kavramını açıklar ve tarayıcıyı kullanır.
Yaygın kullanılan web tarayıcıları tanıtılır.
BT.5.3.2.3. Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar.
Katalog tarama, kütüphane, sözlük, ansiklopedi gibi farklı örneklerin incelenmesi sağlanır.
17
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı
BT.5.3.2.4. Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı …

6.Sınıf ETİK ve GÜVENLİK ÜNİTESİ SUNUMU

Resim
ÜNİTE ADI: ETİK ve GÜVENLİK
BT.6.2 Etik ve Güvenlik

KAZANIMLAR BT.6.2.1. Etik Değerler
BT.6.2.1.1. İnternet etiğinin önemini ifade eder.
BT.6.2.1.2. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
Sanal ortamlarda da doğru ve dürüst olunması gerektiği vurgulanır.
BT.6.2.1.3. Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır.
Sanal ortamda karşılaşılabilecek olumsuz davranışlara karşı duyarlı davranılması üzerinde durulur.
BT.6.2.1.4. Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.
BT.6.2.1.5. Kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerini açıklar.
Açık erişim felsefesi ve etik kullanım üzerinde durulur.
BT.6.2.1.6. Bilişim suçlarının neler olduğunu tanımlayarak ilgili kanunları özetler.
BT.6.2.1.7. Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejiler geliştirir.
İnternet Bilgi İhbar Merkezi hakkında bilgi verilir.
BT.6.2.2. Dijital Vatandaşlık
BT.6.2.2.1. Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder.
Dij…

6.Sınıf Dosya Yönetimi

Resim
ÜNİTE ADI: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.3. Dosya Yönetimi

KAZANIMLAR BT.6.1.3.1. Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini tanımlar.
pdf, mp3, mp4, gif, jpeg, odt gibi farklı dosya türleri ile çalışmalar yapılır. Elektronik ortamdaki
dosyaları farklı biçimlere dönüştürmeleri sağlanır.
BT.6.1.3.2. Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.
BT.6.1.3.3. Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
Haricî disk, bulut bilişim yaklaşımlarından örnekler verilir.
BT.6.1.3.4. Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.
BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir.
Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma ortamının özelleştirilmesi vurgulanır.

6.Sınıf Dosya Yönetimi Sunumunu indirmek için TIKLAYINIZ

6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri Sunusunun İçindekiler Kısmı
Dosya Nedir?Dosya YapısıDosya Türleri ve UzantılarıKlasör Nedir?Klasör Adlandırma KurallarıTarayıcıBulut TeknolojisiKlasör OluşturmaKlasörü Ye…

ETİK ve GÜVENLİK ÜNİTESİ SUNUMU

Resim
ÜNİTE ADI: ETİK ve GÜVENLİK
BT.5.2 Etik ve Güvenlik


KAZANIMLAR BT.5.2.1. Etik Değerler
BT.5.2.1.1. Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini
açıklar.
Bilgisayar laboratuvarı, İnternet ve bilişim teknolojilerinin kullanım süreçlerinde kurallara uygun
davranılması gerektiği vurgulanır.
BT.5.2.1.3. Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.
BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
Etik kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılacak durumlara yönelik örnekler üzerinde durularak
adil kullanım ilkelerinden bahsedilir.
BT.5.2.2. Dijital Vatandaşlık
BT.5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.
E-devlet, e-randevu, e-bankacılık, e-okul gibi uygulamaların incelenmesi sağlanır.
BT.5.2.2.2. Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder.
Çevrim içi ortamlarda dürüst olma ve sahte k…

6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri

Resim
ÜNİTE ADI: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.2. Bilgisayar Sistemleri

KAZANIMLAR BT.6.1.2.1. İşletim sistemi kavramını açıklar. BT.6.1.2.2. İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar. Kullanıcı arayüzü, dosya yönetim sistemi, çekirdek kavramlarına ayrıntıya girilmeden yer verilir. BT.6.1.2.3. Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır. Verimlilik, uyumluluk, açık kaynak kodlu yazılım gibi özellikler üzerinde durulur.
6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri Sunumunu indirmek için TIKLAYINIZ

6.Sınıf Bilgisayar Sistemleri Sunusunun İçindekiler Kısmı
İşletim Sistemi Nedir?İşletim Sistemi Çeşitleriİşletim Sistemi Görevleriİşletim Sistemi BileşenleriAçık Kaynaklı ile Windows İşletim Sİstemleri Arasındaki Farklar