25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi - 2016

Değerli Eğitim Bilimciler, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Eğitim Fakültelerinin Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri;

Sizleri 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de düzenlenecek  25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
 
Bu tür kongrelerin bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yenilik fikirlerinin sahneye çıktığı platformlar olmasının yanı sıra meslektaşlar, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında temasların kurulduğu, dostlukların ve işbirliklerinin geliştirildiği, tecrübeli öğretim elemanlarının genç meslektaşlarıyla tanıştığı ortamlar olması da ayrıca önemlidir. İstanbul Kültür Üniversitesi, 19 Ulusal Eğitim Derneği ve Pegem Akademi  işbirliği ile gerçekleştirilen bu kongre, bu yanıyla disiplinlerarası  bir platform olma özelliği de kazanmaktadır.
12 Eylül 2015 tarihinde 19 Ulusal Eğitim Derneğinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında  25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nin teması “Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı” olarak saptanmıştır.  Bu temanın seçiminde öne çıkan gerekçe Eğitim Bilimleri’nin her alanında gözlenen nitelik sorunlarını tartışmak ve yenilik arayışlarını  öne çıkarmaktır. Bu şekilde oluşturulan temanın Eğitim Bilimleri’nin bütün alanlarını kesitlediği düşünülmektedir.  Bu anlamda Eğitim Bilimleri’nin bütün alanlarından kongremize katkı beklemekteyiz.
Kongre süresince 3 panel düzenlenmesi karar altına alınmıştır: Eğitim Bilimleri’nde Araştırma ve Yayın Sorunu, Akademik Etik, Göç ve Eğitim.
Son yıllarda eğitimin çeşitli alanlarında ciddi bir araştırma ve yayın kalitesi sorunu ortaya çıkmış durumdadır. Özellikle genç araştırmacılara  yol göstermesi açısından böyle bir panelin oluşturulması ve bu konuda bir tartışma platformu yaratılması önemli görülmüştür. Araştırma ve yayın sorunu ile ilgili olan diğer bir konu “Akademik Etik”tir. Akademik etik bir yanıyla araştırma ve yayın sorununun içine gizlenmiştir,  ancak ayrı bir başlık olarak tartışılması kendi başına önem arz etmektedir. Öte yandan, Alyan bebeğin kıyıya vuran cansız bedeninde somutlaşan  terör, göç ve eğitim olgusu toplumumuzun en can yakan konularından biridir. Yaşı itibariyle bir eğitim kurumunda arkadaşlarıyla neşe ve güven içinde  yeni şeyler öğrenmesi gereken bir yavrunun kıyıya vurmuş cansız bedeni biz eğitimcilerin görmezden gelemeyeceği bir eğitim konusudur.  “Göç ve Eğitim” başlıklı üçüncü panelimizde bu konunun masaya yatırılması önemsenmiştir.
 
ÖNEMLİ TAR
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
01 Ekim 2015
----------------------------------
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
30 Ocak 2016
----------------------------------
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
20 Şubat 2016
----------------------------------
Kayıt
22 Şubat - 06 Mart 2016
----------------------------------
Kongre Programının Açıklanması
14 - 20 Mart 2016
----------------------------------
Kongre  Başlangıcı
21 Nisan 2016
----------------------------------
Kongre Bitişi
24 Nisan 2016

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

2017 - 2018 Eğitim öğretim yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Yıllık Planları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Proje Konuları

Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi